Da, mi brinemo o našem okolišu i održivosti!

U ožujku ove godine primili smo nagradu za regionalnog ESG lidera u kategoriji Pozitivni utjecaj na društvo. To nam daje motivaciju da i dalje nastavimo put prema boljoj budućnosti za našu okolinu.

Naša organizacija pruža veliki doprinos okolišu i održivosti. Kroz primjenu različitih tehnologija i procesa trudimo se smanjiti količinu otpadnih materijala te resurse i energiju koristiti na efikasan način.

Također, posebnu pažnju posvećujemo recikliranju metala i drugih materijala radi smanjenja potrebe za iskorištavanjem prirodnih resursa i uštede energije. Naši proizvodi i usluge dizajnirani su s ciljem da budu što je moguće ekološki prihvatljivi, ali istovremeno visoke kvalitete i pouzdanosti.

Solarni paneli su postavljeni kako bismo koristili Sunčevu energiju kao obnovljivi izvor energije za vlastite potrebe s ciljem smanjenja emisije šetetnih plinova i ovisnosti o fosilnim gorivima, te doprinoseći smanjenju onečišćenja zraka i globalnog zagrijavanja.

Led rasvjetom zamjenili smo tradicionalnu rasvjetu radi smanjenja potrošnje električne energije i sigurnija je za okoliš.

Toplotne pumpe koristimo za grijanje ili hlađenje objekata što rezultira smanjenjenjem troškova energije kroz manju potrošnju energije i istovremeno doprinoseći ekološkoj održivosti kroz korištenje obnovljivih izvora.

Predajemo plastične boce ovlaštenoj firmi koja ih reciklira kako bi smanjila onečišćenje,te doprinijela smanjenju otpada u prirodi i negativnom utjecaju plastike na okoliš i životinjski svijet.

Sakupljamo kartonsku ambalažu i predajemo je ovlaštenim serviserima za daljnje recikliranje, te time doprinosimo smanjenju otpada.

Sve ove aktivnosti dio su naše odgovorne poslovne politike i našeg angažmana za zaštitu okoliša za buduće generacije. Kontinuirano radimo na poboljšanju naših ekoloških performansi te poštivanju najviših standarda održivosti.

Kao organizacija u metalnoj industriji svjesni smo važnosti zaštite okoliša i trudimo se pokazati drugim industrijama da je moguće uspješno raditi uz poštovanje prirode i okoliša.

Redovito ulažemo u obuku naših zaposlenika o važnosti održivog poslovanja i ekološke odgovornosti te ih potičemo da zajedno s nama doprinesu zaštiti okoliša.

Osim toga, aktivno sudjelujemo u različitim ekološkim inicijativama i projektima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na širem nivou. Smatramo da je suradnja s drugim organizacijama i institucijama ključna za postizanje zajedničkih ciljeva vezanih uz održivost i zaštitu okoliša.

Kroz sve ove aktivnosti želimo biti primjer odgovorne i održive organizacije koja brine o budućnosti planeta i svih njegovih stanovnika. Vjerujemo da su zaštita prirode i ekološka odgovornost od ključne važnosti za blagostanje i dobrobit svih.

Da, mi brinemo o okolišu i održivosti.