Green

IMACO Systemtechnik

Radimo na očuvanju, zaštiti i unaprjeđenju kvalitete okoliša

Kompanija Imaco Systemtechnik se kroz svoje poslovanje opredjelila za očuvanje, zaštitu i unaprjeđenje kvalitete okoliša. Pored modernizacije poslovnog okruženja, zadovoljavanja zahtjeva, potreba i želja kupaca, naša komapanija konstantno radi i na rješenjima koja za cilj imaju očuvanje okoliša i povećanje energetske efikasnosti. 

U svrhu toga smo izgradili fotonaponsku elektranu za vlastite potrebe, a kojom je postignut značajan napredak glede smanjenja emisije CO2.

Na krovovima proizvodnih pogona su postavljeni solarni paneli za fotonaponsku elektranu od 250 kW , koja će doprinijeti da Imaco Systemtechnik smanji svoj karbonski otisak sa 293 tone na 125 tona godišnje, što predstavlja smanjenje od 44,5 %.

Desno prikazani podaci pokazuju ukupnu potrošnju (238,039MWh), ukupnu proizvodnju (119,004MWh), udjel proizvedene energije u ukupnoj potrošnji (48%), te udjel preuzete električne energije iz mreže (52%).

Od početka puštanja u rad fotonaponske elektrane (oktobar, 2021. god.) pa do sada, ukupno izbjegnuta emisija CO2 iznosi 83,43 tone (83 430 kg).

Grafikon prikazuje rad fotonaponske elektrane za mjesec juli 2022. godine, te s obzirom na povoljne vremenske uslove i sunčevu radijaciju, proizvodnja u ovom mjesecu je maksimizirana. Međutim, fotonaponska elektrana ne postiže svoj maksimalni kapacitet proizvodnje električne energije u toku dana zbog nemogućnosti slanja viška proizvedene energije u električnu mrežu.

 

To znači da je maksimalna proizvodnja elektrane u svakom trenutku ograničena maksimalnom potrošnjom naše kompanije.

Prateći dijagram potrošnje, može se uočiti radni proces naše kompanije. Tako da u dane vikenda, imamo registrovanu vrlo malu potrošnju, s obzirom da su nam dani vikenda neradni. Jedan takav dan (09.07.2022.) prikazan je na dijagramu ispod. Crvenom bojom je označena potrošnja kompanije, a zelenom proizvodnja iz fotonaponske elektrane.

 

Tipičan radni dan u našoj kompaniji Imaco Systemtechnik vidljiv je sa sljedećeg dijagrama. Uobičajeno vrijeme rada se kreće od 07:00h do 15:30h kada se registruje i najveća potrošnja u danu. Shodno potrebama pogona kompanije za električnom energijom i proizvodnja fotonaponske elektrane se u svakom trenutku prilagođava potrošnji, osiguravajući na taj način nultu isporuku energije prema mreži.