8D metoda za rješavanje problema i 5S – organizacija radnog prostora u pet riječi – Trening obuka

16.09.2023. u prostorije naše organizacije ugostili smo predavače iz Centra za razvoj ljudskih resursa i menadžmenta – MNG Centar, Beograd.

Razlog tome je bila trening obuka, održana sa našim zaposlenicima, na temu 8D metode za rješavanje problema i 5S – organizacija radnog prostora u pet riječi. Cilj ovog treninga je omogućiti polaznicima da koriste 8D metodu za rješavanje problema, kao i da razumiju prednosti 5S alata i nauče kako ovakav pristup organizaciji radnog prostora mogu primjeniti u svom okruženju i specifičnim procesima, kako bi eliminirali rasipanje i različite vrste gubitaka sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Naše kolege o samoj obuci kažu sljedeće:

Miodrag: Koristan seminar po pitanju organizovanja proizvodnje, rasporeda mašina u proizvodnji i slično. Korisna primjena i implementacija 8D metoda pri istaživanju i rješavanju problema. Koristan za analizu podataka. Prilika za unapređenje proizvodnog procesa.

Blaženka: Jedna od vježbi je bila i obrađivanje prijavljene reklamacije. Sama reklamacija nije u procesu administracije, ali smatram da sam usvojila vrlo korisna znanja i metode koje ipak mogu primjeniti i u svom procesu, ako ne to mjesto reklamacije postavim neki problem koji je potrebno riješiti. Vrlo korisno mi je bilo čuti i za metodu 5S, koja će mi olakšati organizaciju svog radnog prostora da bi efikasnije obavljala svoje zadatke.

Zijada: Naučili smo da ne treba na “prvu” reagirati, nego da problem, treba sagledati iz više uglova. U svom poslu ću moći primjeniti 8D metodu u slučaju kod rješavanja reklamacija. Što se tiče metode 5S, nju ću moći primjeniti kod organizacije svog radnog prostora, te će mi stvari koje sam čula na seminaru kao primjer, poslužiti kao ideja za rješavanje problema oko alata u alatnici.

Obuku je pohađalo ukupno 13 polaznika i svi imaju pozitivne komentare.
Nastavljamo ulagati u naše znanje!