Politika kvaliteta

Poslovna vodilja naše firme:

POLITIKA KVALITETA

Fokus naše firme IMACO Systemtechnik je proizvodnja visokokvalitetnih proizvoda koji su prilagođeni potrebama i zahtjevima naših kupaca, a sve postavljene ciljeve ostvarujemo usklađujući ih s definiranom misijom i vizijom firme. Kupci su u središtu našeg poslovanja, a dugoročno zadovoljstvo naših zaposlenika predstavlja jednako važan cilj kao i zadovoljstvo kupaca.

U svom poslovanju se vodimo sljedećim poslovnim načelima:

• Pridržavajmo se dogovorenih rokova u svim okolnostima!
• Kvaliteta je uvijek prioritet i podrazumijeva se u svemu što radimo!
• O cijeni se dogovaramo!

Našu POLITIKU KVALITETA temeljimo na sljedećim činjenicama-postavkama:

KUPAC »IMACO SYSTEMTECHNIK«-a: odabrao je nas zbog našeg opredjeljenja za kvalitetu, preciznosti u isporukama, te visokog standarda kvaliteta koji pružamo za naše proizvode.

DOBAVLJAČ »IMACO SYSTEMTECHNIK«-a: samo dobavljači koji su u stanju ispuniti zahtjeve naših kupaca mogu surađivati sa nama. Isporuke bez kašnjenja i pogrešaka su ključne za uspješnu suradnju, s toga gradimo dugoročne partnerske odnose sa takvim dobavljačima.

UPOSLENICI »IMACO SYSTEMTECHNIK«-a: savjesni, svjesni, kompetentni – željni novih izazova i dokazivanja, spremni na svakodnevno učenje i aktivno sudjelovanje u procesima stalnog poboljšanja. Prihvatajući firmu kao svoj dom daju sigurnost firmi.

VLASNICI »IMACO SYSTEMTECHNIK«-a: strpljivi i jako zadovoljni, spremni za poboljšanja u svakom dijelu poslovanja tako što će ulagati u sigurno!

OKRUŽENJE »IMACO SYSTEMTECHNIK«-a: firma redovno izvršava svoje zakonske obaveze kao što su razni porezi i nadoknade, ali i humane obaveze koje se tiču zdravog razuma i dobre namjere.

EKOLOGIJA: svjesni smo da samo u čistom i urednom ambijentu možemo imati atmosferu koja potiče na rad, koja relaksira uposlene i daje pozitivan signal našim najbližim susjedima, zato ulažemo maksimalne napore da budemo prepoznatljivi po brizi za okoliš.

ZAKONSKA REGULATIVA: kontinuirano pratimo promjene u zakonodavstvu kako bismo osigurali sigurnost u našem radu, implementirajući sve relevantne promjene u poslovanje naše firme i unaprijeđujući kvalitetu naših usluga.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST: kroz podršku kulturnim događajima, humanitarnim akcijama, sportskim natjecanjima i podršku u odgoju mališana, te potporu različitim sportskim i građanskim udruženjima, izražavamo svoju društvenu odgovornost pružajući podršku onima kojima je potrebna pomoć. Naš sistem upravljanja kvalitetom baziran je na procesnom i PDCA modelu te na utvrđivanju i analizi rizika u cilju određivanja mjera za sprečavanje rizika na ostvarenje ciljeva. Kontinuirano poboljšanje i nadilaženje današnjih rezultata vodilja su naše firme, kako bismo sutra bili još bolji. Sa Politikom kvaliteta upoznati su svi uposleni u firmi i svojim prijedlozima davati će prijedloge za dostizanje vizije i ciljeva kvaliteta te načela ove Politike kvaliteta.