IMACO Systemtechnik d.o.o. investira u “Zelenu budućnost”

U današnje vrijeme sve veće prenapučenosti planeta te ekološke osviještenosti potrebno je u sve većoj mjeri koristiti energiju koja nije štetna za okoliš te koja je dostupna odmah i u neograničenim količinama.

U današnje vrijeme sve veće prenapučenosti planeta te ekološke osviještenosti potrebno je u sve većoj mjeri koristiti energiju koja nije štetna za okoliš te koja je dostupna odmah i u neograničenim količinama.

U cilju praćenja preporuka evropskih energetskih politika, kompanija Imaco Systemtechnik d.o.o. Usora je inicirala izgradnju fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, na adresi Žabljak b.b. Usora.

„Svjesni smo da samo u čistom i urednom ambijentu možemo imati atmosferu koja potiče rad, koja relaksira uposlene i daje pozitivan signal našim najbližim komšijama, zato ulažemo maksimalne napore da budemo prepoznatljivi kada je riječ o brizi za okoliš.“

Istraživanja su pokazala da solarna energija ispušta mnogo manje stakleničkih gasova nego fosilna goriva, odnosno da ima manji uticaj na klimatske promjene u odnosu na ostale neobnovljive izvore energije. Brojne su prednosti solarne energije, ali kao najznačajnija karakteristika iste je smanjenje troškova električne ili toplotne energije, te pozitivan uticaj na životnu sredinu kroz smanjenje emisije CO2.

Solarni paneli – Vizualizacija predloženog rješenja sa prostornom orijentacijom