Day

17 Februara, 2023
Privredna komora Federacije BiH i PIT.BA, Targer E&C organizirali su konferenciju PIT Nabava 2023, koja se održavala 16.02.2023. godine u Privrednoj komori FBiH. Naši referenti nabave d.o.o. Mihaela Čolić, Ilijana Pauković i Edin Kalaba, posjetili su ovaj događaj. Konferencija je namijenjena svima onima koji vode nabavke ili žele prošiti znanje vezano za nabavne procese i...
Read More