Učešće na okruglom stolu: “Zajedno ohrabrimo porodicu”

U Sarajevu, u petak 24.03. organiziran je uspješan okrugli stol pod nazivom “Ne čekajmo sljedeću krizu: Ohrabrimo porodicu”.

Prezentirani su rezultati projekta, organizirana je Panel diskusija – Politike i prakse bh. kompanija usmjerenih ka dobrobiti ranjivih kategorija porodica, na kojem su učestvovali predstavnici nekoliko uglednih, velikih bh kompanija.

Sve aktivnosti se provode u sklopu projekta „Interdisciplinarna podrška djeci, ugroženim roditeljima, starateljima i profesionalcima za oporavak od krize tokom pandemije COVID-19 “, koji provodi Društvo Psihologa FBiH u partnerstvu sa UNICEF Bosna i Hercegovina, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

Ispred naše organizacije, ovom okruglom stolu, prisustvovala je psihologinja odjela za ljudske resurse, Josipa Matošević.
Želimo saznati što sve možemo učiniti kada je u pitanju sigurnost naših zaposlenika i njihovih porodica, te na koje načine mi kao organizacija možemo pomoći i ohrabriti iste.

U našoj organizaciji već dugi niz godina provodimo određene prakse, te smo na ovom okruglom stolu dobili i određenu potvrdu da su zaista dobre, ali smo dobili ideje i za neke nove.

Osluškujemo potrebe naših zaposlenika, reagiramo na krize koje iako se događaju u svijetu, dalje od naše sredine, na određeni način utječu na sve nas. Želimo pružiti sigurnost i i biti tu za naše zaposlene.