Prijave za Imaco stipendije – Akademska 2023./2024. godina

Raspisuje se Poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa za studente Mašinskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Pedagoškog fakulteta odsjek za predškolski odgoj, Ekonomskog fakulteta i Pravnog fakulteta.

U akademskoj 2023/2024 godini stipendije će biti dodjeljene za pet studenta sljedećih zanimanja:
– Mašinski fakultet – 2 studenta,
– Elektrotehnički fakultet -1 student,
– Ekonomski / Pravni fakultet -1 student,
– Pedagoški fakultet / odsjek za predškolski odgoj -1 student.

Član 2.

Pravo sudjelovanja u ovom Pozivu imaju studenti II, III i IV godine dodiplomskog studija i studenti postdiplomskog/master studija.

Član 3.

Obavezna dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom apliciranja na Poziv je sljedeća:
– Prijavni obrazac ( može se preuzeti na recepciji Društva ili na www.imaco-systemtechnik.ba )
– Potvrda da je student u školskoj 2023/2024 godini prvi put upisao godinu studija za koju aplicira,
– Potvrda sa fakulteta o upisu u narednu godinu studija (uz kopiju Indeks-a),
– CIPS potvrda o prebivalištu,
– Kućna lista za studente čiji su roditelji zaposlenici firme.

Član 4.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno reguliraju prava i obaveze stipendiste i stipenditora.

Kompletna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Poziv ostaje otvoren do 31.10.2023.godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

Imaco Systemtechnik d.o.o. Usora
Ul. Gospodarska br.3, Žabljak , 74230 Usora

Sa naznakom ” Prijava za dodjelu stipendije Imaco Systemtechnik d.o.o. Usora ”

 

    Napomena: Podnošenjem prijave dajem izričitu saglasnost da Imaco Systemtechnik doo Usora može obraditi moje osobne podatke date prilikom apliciranja za stipendiju u svrhu evidentiranja prijave u bazu podataka.

    Obrada osobnih podataka obuhvaća prava Imaco Systemtechnik doo Usora na prikupljanje, spremanje, uvid, korištenje i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova vezano uz stipendiranje.

    Potvrđujem da sam upoznat/a s namjerom korištenja osobnih podataka u svrhu obrade i o pravu da se takvoj obradi usprotivim, a ovom prijavom izričito dajem saglasnost na takvu obradu i prijenos.

    Potvrđujem da su svi navedeni podaci istiniti i točni.

    Suglasnost se daje na neodređen period i može biti opozvana pismenim putem.