Površinska zaštita

Jedan od načina površinske zaštite metala, jest elektrostatsko naprašivanje metalnih obradaka tj. proces plastifikacije. To je postupak nanošenja prevlake na električki vodljive materijale. Provodi se nanošenjem električki nabijenog polimernog praha na metalne predmete pomoću odgovarajuće opreme (pištolja), nakon čega slijedi formiranje konverzijskog sloja u peći pri odgovarajućoj temperaturi, rezultirajući zaštitnom prevlakom na površini metalnih predmeta.

Sama linija za plastifikaciju se sastoji od komore za kemijsku predobradu metalnih obradaka, peći za sušenje, kabine za elektrostatsko nanošenje praha, ciklona, polimerizacijske peći te transportera koji prenosi obradke kroz pojedine zone procesa. Parametri svakog dijela postrojenja podešavaju se prema zahtjevima koji su postavljeni na osnovu svojstava obradaka koji se plastificiraju. Podešavanje parametara i samo pokretanje postrojenja omogućeno je preko touchscreen-a na elektroormaru.

Nakon kemijske predobrade obradaka, koja uključuje odmašćivanje, fosfatiranje i ispiranje, obradci se transportuju u peć za sušenje. Prikladno osušeni obradci spremni su za nanošenje praha, nakon čega slijedi proces polimerizacije u peći, koji je ujedno i zadnja faza kod procesa plastifikacije. Procesom polimerizacije dolazi do formiranja konverzijskog sloja, odnosno, stvaranja zaštitne prevlake na metalnim predmetima. Po izlasku iz peći, plastificirani komadi putuju transportnom linijom do dijela gdje je omogućeno lako skidanje obradaka i time je proces u potpunosti završen.